Επεκτείνεται η ανάκληση σκούτερ και μοτοσικλετών Honda
Σε συνέχεια της ανάκλησης που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2016, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των µοτοσυκλετών HONDA στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, επεκτείνει το πρόγραµµα ανάκλησης σκούτερ µάρκας Honda µοντέλα SH150, ANC125 [SH Mode], NSS300 [FORZA] και µοτοσικλετών µοντέλο MSX125.

Η ανάκληση αφορά στα κάτωθι οχήµατα:
∆ίκυκλο Σκούτερ Honda
Μοντέλο: SH150
Κωδικός Μοντέλου: KF13
Έτος Μοντέλου: 2013 & 2014
Επιπλέον δίκυκλα προς επισκευή: 157 τµχ (τα οποία προστίθενται στο αρχικό σύνολο των 1459 τµχ)

∆ίκυκλο Σκούτερ Honda
Μοντέλο: ANC125 [SH Mode]
Κωδικός Μοντέλου: JF51
Έτος Μοντέλου: 2014
∆ίκυκλα προς επισκευή: 560 τµχ

∆ίκυκλο Σκούτερ Honda
Μοντέλο: NSS300 [FORZA]
Κωδικός Μοντέλου: NF04
Έτος Μοντέλου: 2013
∆ίκυκλα προς επισκευή: 288 τµχ

∆ίκυκλη Μοτοσικλέτα Honda
Μοντέλο: MSX125
Κωδικός Μοντέλου: JC61
Έτος Μοντέλου: 2013~2015
∆ίκυκλα προς επισκευή: 108 τµχ

Ηµεροµηνία κατασκευής των επηρεαζόµενων πλαισίων: 10 Ιουλίου 2012 ~ 24 Σεπτεµβρίου 2015.

Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, σε ορισµένα δίκυκλα σκούτερ, ενδέχεται το εσωτερικό της αντλίας καυσίµου να παραµορφωθεί µε αποτέλεσµα να µειωθεί η απόσταση ανάµεσα στο κάλυµµα της εισαγωγής και της φτερωτής της αντλίας καυσίµου και τα δύο εξαρτήµατα να ακουµπούν µεταξύ τους. Αν συµβεί αυτό η φτερωτή κολλάει, σταµατώντας τη ροή του καυσίµου, µε ενδεχόµενο σβήσιµο ή / και αδυναµία εκκίνησης του κινητήρα.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Honda για να γίνει επισκευή του κάθε δικύκλου, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483624 και 797 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: customer_service@saracakis.gr.

Παράπονα Ρόδου

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »